PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN THẠNH TRỊ

  Trưởng phòng:  NGUYỄN QUỐC THỐNG
  - Năm sinh:   1964
  - Trình độ chuyên môn: Đại học Cử nhân kinh tế
  - Trình độ LLCT: Cao cấp
  - Điện thoại văn phòng: 02993.866.258
  - Điện thoại di động: 0918440206
  - Email:  pvhtt.thanhtri@gmail.com

 

 


  Phó Trưởng phòng: NGÔ HOÀNG THANH
  - Năm sinh: 17/10/1977
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QLXH
  - Trình độ LLCT: Cao cấp
  - Điện thoại văn phòng: 02993.866.258
  - Điện thoại di động: 0913.635.772
  - Email:  ngothanhvhtt@gmail.com

 

 

                                           

 Phó Trưởng phòng: LÊ THỊ KIM LIÊN
  - Năm sinh:   15/10/1981
  - Trình độ chuyên môn: Đại học Cử nhân kinh tế
  - Trình độ LLCT: Cao cấp
  - Điện thoại văn phòng: 02993.866.258
  - Điện thoại di động: 0939825086
  - Email:  pvhtt.thanhtri@gmail.com

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

    1. Chức năng:
    - Phòng văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan trực thuộc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND huyện, phòng có chức năng làm tham mưu cho UBND huyện trên lĩnh vực quản lý Nhà nước và hoạt động  văn hóa và Thông tin, Thể dục thể thao trên địa bàn huyện Thạnh Trị. Đồng thời, phòng còn chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.
    - Nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ Văn hóa và Thông tin, TDTT cho Ban Văn hóa các xã, thị trấn về phong trào văn nghệ TDTT quần chúng ở cơ sở.
    - Tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của huyện Đảng bộ và hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tổng hợp phục vụ nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.

    2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    - Phòng văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức hoạt động trong phạm vi địa bàn huyện theo đúng qui định của chủ trương, Nghị định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa và Thông tin.
    - Phòng văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm liên tịch với các Ban, Ngành, Đoàn thể trong huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.
    - Tham mưu cho UBND huyện trong quản lý Nhà nước về Thông tin Truyền thông ở cấp huyện, trong việc xây dựng và hoạch định đề án phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
    - Phối hợp với các ngành chức năng làm tham mưu cho UBND huyện trong việc sắp xếp, qui hoạch cán bộ của các bộ phận trực thuộc, phù hợp với trình độ và sở trường công tác của từng thành viên, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công .
    - Báo chí, xuất bản; Bưu chính chuyển phát; viễn thông internet; công nghệ thông tin điện tử; Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.
    a/- Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng:
    - Đồng chí Trưởng phòng làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Trưởng phòng là người có thẩm quyền cao nhất của phòng, là người lãnh đạo quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
    - Trưởng phòng là người thay mặt lãnh đạo phòng tổ chức triển khai thực hiện những công việc sau khi đã được bàn bạc thống nhất trong Ban lãnh đạo phòng và những công việc đột xuất phát sinh mới thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng quyết định.
    - Căn cứ vào phương hướng, kế hoạch năm của phòng, đồng chí Trưởng phòng có trách nhiệm quyết định chương trình công tác 06 tháng, quý, và hàng tháng của đơn vị.
    - Triệu tập và chủ trì các cuộc họp, hội nghị của ngành.
    - Phân công đồng chí phó trưởng phòng  trực tiếp giải quyết một số công việc hàng ngày của cơ quan và ủy quyền giải quyết một số mặt công tác khi Trưởng phòng  vắng.
    - Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành, Trưởng phòng có thể tập trung chỉ đạo một số mặt công tác của phòng hoặc trực tiếp chỉ đạo các bộ phận trực thuộc theo yêu cầu trọng tâm.
    b/- Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó trưởng phòng:
    - Làm tham mưu cho Trưởng phòng trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của phòng. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nhắc nhỡ các bộ phận thuộc phòng quản lý.
    - Chỉ đạo và hướng dẫn Ban văn hóa các xã (TT) trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương và các quyết định... thuộc lĩnh vực văn hóa.
    - Đi sâu lãnh, chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phòng và một số nhiệm vụ được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng.
    - Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc phát sinh mới, nhưng phải báo cáo lại với Trưởng phòng những công việc giải quyết.
    c/- Nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc:
    - Trung tâm văn hóa - thể thao có trách nhiệm làm tham mưu cho Phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
    - Đội kiểm tra liên ngành 814 có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các hoạt dộng văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.
    - Bộ phận tổng hợp của phòng làm tham mưu cho BLĐ phòng theo dõi nắm tình hình tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quí, năm. Báo cáo đột xuất theo sự chỉ đạo, đồng thời có trách nhiệm tiếp nhận văn bản, báo cáo cho lãnh đạo và lưu trữ văn bản theo qui định.
    - Ban văn hóa các xã(TT) có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đồng thời có trách nhiệm quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin của địa bàn theo qui định và chịu trách nhiệm trước phòng, thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng phụ trách.

    ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    
1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao:
    - Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;
    - Điện thoaị: 0793.867353 - 0793.818113;
    - Fax:...............................................................................
    - Email:..........................................................................

    * Các bộ phận trực thuộc :
    + Đội kiểm tra liên ngành 814.
    + Bộ phận tổng hợp của phòng.
    + Ban văn hóa các xã, thị trấn.
    + Trung tâm Văn hóa Thể thao.
    + Đài Truyền thanh huyện.

 

 

video
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
  • Tri Ân (27/07/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 1 591
  • Tất cả: 652550
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.