PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG PHÚ

Trưởng phòng: HỒ QUỐC HÙNG
- Năm sinh: 1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 02993.856.247
- Điện thoại di động: 0917012333


 

  
Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ ÁNH LY
- Năm sinh: 1988
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 02993.856.247
- Điện thoại di động: 0382832112


 

 

    CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ:

     1. Vị trí và chức năng:
    
- Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục , thể thao và du lịch trên địa bàn huyện .
    - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;  chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức , biên chế và hoạt động của UBND huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền Thông.


    2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
    
- Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
    - Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.
    - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý , hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chống bạo lực trong gia đình.
    - Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng “nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ” xây dựng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, khu dân cư tiên tiến…; bảo vệ các di tích lịch sử , văn hóa; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
     - Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của Trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao , các thiết chế văn hóa thông tin cơ sơ, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.
     - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
     - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa , gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với ban văn hóa thông tin các xã – thị trấn.
     - Chủ trì, phối hơp với các  cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
     - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
    - Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ , khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
    - Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Ngoài các nhiệm vụ trên, phòng Văn hóa và Thông tin huyện còn thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn về lĩnh vực thông tin, truyền thông theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch của Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Nội vụ.

 

     ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

     1. Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện :
    
* Địa chỉ: Ấp 3- thị trấn Long Phú – huyện Long Phú – tỉnh Sóc Trăng.
    * Điện thoại: 0793.884.143
    * Về cơ cấu tổ chức:
    - Đội thông tin lưu động:
    - Bộ phận trang trí cổ động:
    - Bộ phận  văn hóa, văn nghệ quần chúng:
    - Bộ phận Thư viện, Nhà truyền thống:
    - Bộ phận văn phòng - hành chính - quản trị:

     2. Trung tâm Thể dục thể thao:
    
* Địa chỉ: ấp 4- thị trấn Long phú – huyện Long Phú – tỉnh Sóc Trăng.
    * Điện thoại: 0793.856.366

 

 

video
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
  • Tri Ân (27/07/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 1 732
  • Tất cả: 652691
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.