PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU THÀNH

 Trưởng Phòng:  TRẦN QUỐC PHONG
- Năm sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn: ĐH Hành chính học
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0793.834562
- Điện thoại di động: 0388833754

 


 

 


 Phó Trưởng Phòng: TRẦN THANH LÂM
- Năm sinh: 1978
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0793.834562
- Điện thoại di động: 0982263714             


 

 

Phó Trưởng Phòng:  VÕ THỊ GIAO LINH 
- Năm sinh: 1982
- Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0793.834562
- Điện thoại di động: 0918343627

 

   CHỨC NĂNG:

    - Phòng Văn hóa và thông tin là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Văn hóa, Thông tin Thể thao, Du lịch và Gia đình trên địa bàn huyện.
    - Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở VHTTDL, Sở Thông tin và Truyền thông.
    NHIỆM VỤ:
    
- Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
     - Trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình.
     - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch , kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa thông tin thể thao và Du lịch và Gia đình đã được phê duyệt, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.
     - Hướng dẫn tổ chức các lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, xây dựng gia đình, ấp, xã, cơ quan đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển các hoạt động sự nghiệp văn hóa, thông tin, nghệ thuật; Sự nghiệp Thể thao, Du lịch và Gia đình ở địa phương theo hướng xã hội hóa.
     - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Thông tin- tuyên truyền cổ động, triển lãm văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn huyện.
     - Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan hữu qaun khác, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn và xử lý các hoạt động văn hóa thông tin vi phạm pháp luật theo quy định.
     - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa Thông tin, thẻ thao, du lịch và Gia đình cho các xã, thị trấn.
     - Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định đối với UBND huyện, Sở VHTTDL, Sở TTTT.
     - Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
     - Giúp cho UBND huyện tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông quan các hình thức tuyên truyền như: Tổ thông tin cổ động  từ huyện xuống cơ sở xã, thị trấn đến với người dân.
     - Phát động rộng rãi phong trào văn hóa, văn nghệ; xây dựng Thư viện và điểm Bưu điệm Văn hóa cơ sở; bảo tồn các di tích lịch sử trong địa bàn huyện.
     - Lập kế hoạch xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, xóm ấp văn hóa.
     - Chịu trách nhiệm trước UBND và cơ quan quản lý ngành dọc về các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện.
     - Chỉ đạo chặt chẽ về các hoạt động thể dục thể thao; các điểm du lịch, dịch vụ du lịch; thục đẩy và phát triển các CLB gia đình văn hóa, gia đình hành phúc, và gia đình phát triển bền vững; phát động mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao trong cơ quan nhà nước, trong trường học và phong trào toàn dân tham gia thể dục để  nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
     - Hướng dẫn các tổ chức đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện: luật pháp và những quiy định của ngành văn hóa, thông tin, Thể dục thể thao, du lịch và Gia đình; chủ trưởng xã hội hóa một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, Thông tin, Thể dục Thể thao; phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT, lễ hội truyền thống; phát triển du lịch, các dịch vụ du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh và phát triển bền vững các loại hình CLB gia đình; xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, TDTT và dịch vụ du lịch.
     - Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra viêc chấp hành luật trong hoạt động văn hóa, thông tin, TDTT, du lịch và gia đình của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân; xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc UBND huyện ủy quyền, phân công.
 

 

 

video
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
  • Tri Ân (27/07/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 1 597
  • Tất cả: 652556
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.