TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH

TRUNG TÂM  HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH


   
- Địa chỉ:
 số 12 Nguyễn Chí Thanh - Khóm 5 - Phường 6 - TP Sóc Trăng
    - Điện thoại: 0299. 3821945
    - Fax: 0299. 3825141
    


     BAN GIÁM ĐỐC


 
Giám đốc: HUỲNH HỮU TÍN
- Năm sinh: 02/12/1970
- Trình độ chuyên môn:Trung cấp xây dựng; Đại học Thể dục thể thao
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0299. 3821945
- Điện thoại di động: 0919 143 284
- Email: huynhhuutin39@gmail.com