TRUNG TÂM VĂN HOÁ TỈNH

TRUNG TÂM VĂN HOÁ TỈNH


    - Địa chỉ:
    
+ Số 93/7 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng.
    + Số 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng.
    - Điện thoại: 0299.3821714 - 0299.3620101.
    - Fax: 0299.3820308.
    - Email: ttvhtst@yahoo.com.vn

BAN GIÁM ĐỐC


  Giám đốc: LÂM HOÀNG VIÊN
- Năm sinh: 1964
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa quần chúng
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0299.3826837
- Điện thoại di động: 0913.862368
- Email:Lamhoangvien-vhst@yahoo.com.vn

 


 

 


  Phó Giám đốc: NGUYỄN HỮU NGÀN
- Phụ trách: Công tác PHP&CB và hành chính
- Năm sinh: 1967
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0299.3821700
- Điện thoại di động: 0987.402138
- Email:

 


 

 


 

  Phó giám đốc: TRẦN THIỆN THUẬT 

- Phụ trách: Công tác Phòng nghệ thuật quần chúng
- Năm sinh: 1972
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm âm nhạc
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0299.3620101
- Điện thoại di động: 0909.161426
- Email:

 


 

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

                        

     I/- Vị trí và chức năng:

    1. Trung tâm Văn hóa là tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở và Cục Điện ảnh.

    2. Trung tâm Văn hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

    3. Chức năng của Trung tâm Văn hóa là nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động văn hóa ở cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Trung tâm Văn hoá - Thể thao (VH-TT) các huyện, thành phố; phong trào văn nghệ quần chúng và công tác thông tin cổ động trong toàn tỉnh. Tổ chức hoạt động văn hoá thông tin tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí và sáng tạo văn hoá nghệ thuật của nhân dân.


    4. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ phim ảnh, băng - đĩa hình đi đôi với công tác quản lý bản quyền. Tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ quần chúng nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và chiếu phim doanh thu. Đồng thời, thực hiện lồng tiếng Khmer để tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin cho giới chức sắc và đồng bào Khmer trong tỉnh.


     II/- Nhiệm vụ và quyền hạn:

    1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác, hướng dẫn hệ thống Trung tâm VH-TT huyện, thành phố trong toàn tỉnh; liên kết hỗ trợ các Nhà Văn hoá, câu lạc bộ của các ngành, các đoàn thể về phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng;

    2. Nghiên cứu, thể nghiệm và phổ biến các mẫu hình nghiệp vụ văn hoá - thông tin ở cơ sở, tổng kết các phương pháp công tác tiên tiến để phổ biến như: xây dựng hoạt động văn hoá xã, ấp, gia đình đạt chuẩn văn hoá, các hoạt động của đội văn nghệ quần chúng, đội thông tin lưu động, câu lạc bộ sở thích và các phong trào văn hóa quần chúng khác;

    3. Cụ thể hoá các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở cho phù hợp với địa phương; biên soạn các chương trình, tài liệu huấn luyện nghiệp vụ với nội dung tuyên truyền cổ động, phương pháp công tác văn hoá quần chúng, câu lạc bộ, thiết kế chương trình văn nghệ quần chúng; biên tập và phổ biến các tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật quần chúng như: thơ, ca, hò vè, tấu, kịch, tài tử, cải lương và các loại hình nghệ thuật quần chúng khác. Hướng dẫn phương pháp tổ chức hội diễn, hội thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng cho huyện, thị xã và cơ sở;

    4. Khai thác, chọn lọc, kế thừa và phát huy loại hình văn hoá văn nghệ dân gian để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; tổ chức các cuộc hội thi sáng tác, liên hoan, hội diễn, hội thi nghệ thuật quần chúng, hội thi thông tin tuyên truyền; tổ chức các lễ hội dân gian, truyền thống và hiện đại;

    5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của đơn vị và Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố, Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn và các hạt nhân phong trào văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh. Mở các lớp năng khiếu nghệ thuật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng quần chúng về sáng tạo văn hoá nghệ thuật;

    6. Tổ chức các hoạt động văn hoá - thông tin tại chỗ và lưu động bằng các loại hình văn hoá, thông tin tổng hợp để định hướng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ cảm thụ văn hoá - nghệ thuật, tiếp nhận thông tin mới bằng phương thức hoạt động đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá và nhu cầu thông tin của quần chúng; Trang trí khánh tiết các cuộc lễ do tỉnh tổ chức;

    7. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hoá - nghệ thuật quần chúng với các đơn vị hoạt động văn hoá - thông tin trong toàn quốc. Tổ chức sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ, nhóm sở thích và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh;

    8. Liên kết với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong xã hội tổ chức các hoạt động có thu phù hợp với quy định của pháp luật như: biểu diễn nghệ thuật, khai thác mặt bằng, dịch vụ thông tin quảng cáo … theo quy định của pháp luật nhằm tăng nguồn thu bổ sung cho kinh phí hoạt động chuyên môn và cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức trong đơn vị, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - nghệ thuật, tính giáo dục và gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc;

    9. Ký kết hợp đồng với các cơ sở sản xuất, các đơn vị xuất nhập khẩu phim, băng – đĩa hình, nhằm cung cấp cho các cơ sở kinh doanh trong phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, chiếu phim doanh thu; Thực hiện lồng tiếng Khmer tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin và giải trí của quần chúng nhân dân.

    10. Xây dựng và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt các dự án, các chương trình, kế hoạch hoạt động nghiệp vụ chuyên môn thường kỳ, đột xuất của đơn vị;

     11. Trình Lãnh đạo Sở quyết định việc bổ nhiệm, phân công, điều động, luân chuyển, nâng lương đối với cán bộ, viên chức đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp;

     12. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động; quản lý cán bộ, viên chức; chế độ báo cáo; kinh phí, tài sản…;


     13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.


 


     CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

    1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

    2. Phòng Nghệ thuật quần chúng;

    3. Phòng Thông Tuyên truyền cổ động.


    * Ban hành kèm theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

video
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
  • Tri Ân (27/07/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 1 536
  • Tất cả: 652495
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.