PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

  Trưởng phòng: VÕ THANH TÒNG
- Năm sinh: 01/01/1963
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng:

- Email: votongkhtc@yahoo.com.vn

              vttong@soctrang.gov.vn 

 


 

 


 
  Phó Trưởng phòng: 
- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng:

- Email: 

             

 


 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Vị trí và chức năng 
Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản và tài sản công do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
- Giúp Giám đốc Sở nghiên cứu thẩm định và tổng hợp xây dựng quy hoạch, đề án, dự án dài hạn, kế hoạch, chương trình đầu tư về phát triển liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh;
- Giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giúp Giám đốc Sở quản lý kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị;
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án khác thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, phân bổ và điều chỉnh kinh phí ngân sách, vốn chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm cho các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Chịu trách nhiệm và chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quản lý tốt tài sản công. Chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản cuối năm và tổng hợp, báo cáo kiểm kê tài sản theo quy định;
- Giám sát thu, chi các cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, phòng, ban liên quan thẩm định các công việc đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc Sở quản lý theo quy định;
- Nghiên cứu, cụ thể hóa, đề xuất Giám đốc Sở về quy chế, quy định, chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn nghiệp vụ kế hoạch, kế toán, kiểm tra công tác tài chính đối với các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật;
- Tham gia thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
- Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;
- Quản lý cán bộ công chức thuộc phòng, quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành;
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.
    * Ban hành theo Quyết định số 247/QĐ-SVHTTDL, ngày 26/5/2017 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

 

 

video
  • 10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIÊU BIỂU NĂM 2023 (15/01/2024)
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 666
  • Trong tuần: 1 590
  • Tất cả: 737785
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.