Thông tin hoạt động - svhttdl Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/8/2022 8:10:53 PM <![CDATA[Khai mạc Liên hoan các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022]]> 11/7/2022 3:05:00 PM 11/7/2022 3:05:00 PM
Sáng, ngày 06/11/2022, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, tại tỉnh Sóc Trăng - năm 2022 ]]>