Xây dựng Đảng - Cơ quan - Đoàn thể - svhttdl Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/8/2022 9:04:46 PM <![CDATA[Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch]]> 11/28/2022 8:39:00 AM 11/28/2022 8:39:00 AM
Ngày 24/11/2022, tại Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ  Văn phòng Sở 1  đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Thanh Tòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. ]]>