Thanh tra - svhttdl Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/8/2022 6:59:42 PM <![CDATA[Kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Sóc Trăng]]> 10/3/2022 8:10:00 AM 10/3/2022 8:10:00 AM
Từ ngày 22 – 28/9/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Sóc Trăng theo Kế hoạch số 946/KH-SVHTTDL, ngày 13/6/2022. ]]>