PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN KẾ SÁCH

Trưởng phòng: Lý Tâm
- Năm sinh: 1971
- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng 
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0793.876211
- Điện thoại di động: 0913849333

- Email: phongvhtt.huyenks@soctrang.gov.vn

 

 

 


Phó Trưởng phòng: Sơn Bình
- Năm sinh: 1965
- Trình độ chuyên môn:
 Đại học Thể dục thể thao
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0793.876211
- Điện thoại di động: 0985357949

 

 


 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

    1. Vị trí và chức năng:
    Phòng Văn hóa và Thông tin là tổ chức chuyên môn của UBND huyện Kế Sách, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và các dịch vụ; về công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện.
    Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở chuyên ngành tỉnh.

     2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    - Trực tiếp tham mưu cho UBND huyện về các lĩnh vực VHTT, kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hoá - thông tin, đồng thời chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Ban VHTT các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trên các lĩnh vực hoạt động Văn hoá, Thông tin, Thể thao, Gia đình, Du lịch…
    Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn và hàng năm; đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
    Trình UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.
    Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục - thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hóa văn hóa thể dục thể thao; phòng, chống bạo lực gia đình.
    Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và văn lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
    Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Nhà văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Nhà Truyền thống - Thư viện và các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa - Thông tin trên địa bàn huyện.
    Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã, thị trấn.
    Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch và gia đình theo quy định pháp luật.
    Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến pháp luật, tình hình hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch và gia đình với Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin - Truyển thông.
    Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch và gia đình theo quy định pháp luật và phân công của UBND huyện.
    Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.
    Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

video
  • Biểu diễn giao lưu nhạc Qawwali Ấn Độ tại Sóc Trăng (14/08/2023)
  • Tri Ân (27/07/2023)
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 1 562
  • Tất cả: 652521
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: sovhttdl@soctrang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.