PHÒNG NẾP SỐNG GIA ĐÌNH

  Trưởng phòng: LÊ THỊ MỸ DUNG
- Năm sinh: 1969
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ltmdung@soctrang.gov.vn

 

 


  Phó Trưởng phòng: NGUYỄN TRUNG TRƯỜNG SƠN
- Năm sinh: 1986
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng:
- Email: nttson@soctrang.gov.vn

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
   1. Vị trí và chức năng
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về gia đình, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến gia đình; tuyên truyền giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; đảm bảo quyền bình đẳng và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
2. Nhiệm vụ 
2.1. Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao trên địa bàn tỉnh.
2.2. Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao trên địa bàn tỉnh; 
2.3. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao sau khi được phê duyệt.
2.4. Tham mưu Ban Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chịu trách nhiệm là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh. Đồng thời tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh theo quy định;
2.5. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, ấp, khóm, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa theo hướng dẫn;
2.6. Tham mưu tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình trên địa bàn tỉnh;
2.7. Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;
2.8. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;
2.9. Thẩm định, tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;
2.10. Tham mưu Ban Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
2.11. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách.
2.12. Tham mưu tổng hợp, thẩm định tiêu chí 6 về “Cơ sở vật chất văn hóa” và tiêu chí 16 về “Văn hóa” của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
2.13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;
2.14. Tham mưu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực gia đình theo quy định của pháp luật; 
2.15. Quản lý cán bộ công chức thuộc phòng; quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành;
2.16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công và theo quy định của pháp luật.
     * Ban hành theo Quyết định số 251/QĐ-SVHTTDL, ngày 26/5/2017 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

 

 


video
  • Kế Sách quê mình_Trần Minh Lý
  • Nhớ chiếc mo cau-Trần Minh Lý
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 2 173
  • Tất cả: 64338
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
Điện thoại: (02993) 821704 Fax: (02993) 825702 Email: websitesovhttdlsoctrang@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số: 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.